Folkbiblioteket i Horred

Horredsbygdens byalag presenterade alla namnlistor som undertecknats av invånare och nyttjare av folkbiblioteket i Horred, vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 15 september. Listorna innehöll 569 namn som förordar att biblioteket får...

Biblioteket i Horred

Kultur- och fritidsnämnden i Marks kommun planerar att i september 2022 fatta beslut om att flytta biblioteket i Horred från nuvarande lokal i fastigheten på Helsjövägen 3, till den uttjänta gymnastiksalen på...

Styrelsemöte 1 augusti

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 1 augusti kl 18.00 i Horred bibliotek. Efter uppehåll under sommaren följs utestående frågor om bostadsbyggande, kommunikationer och annat upp. Nya förslag är välkomna. Välkommen...

Styrelsemöte 30 maj

Maj månads styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 30 maj i privat miljö. För kommentarer, förslag och frågor till styrelsen hänvisas denna gång till epostadress   info@hbygden.se Uppföljning av öppna ärenden står...

Valborgsaktivitet

Under Hembygdsföreningens loppis inför Valborgsfirandet delade styrelsen ut fröpåsar med insektsbefrämjande frön till dem som stannande till och ville diskutera frågor som byalaget kan verka för. Många ville uppmuntra förekomst av insekter...