Apoteksutlämning finns i ICA Nära i Horred, tel 0320-180 10

Badplats finns t.ex. vid lilla Horredssjön där Marks kommun har simskola under några sommarveckor varje år

Banktjänster Varbergs Sparbank är verksam i området genom Sparbanksstiftelsen och närmsta bankkontor ligger numera i Veddige. Bankomat finns dock i Horred vid ICA Nära

Bensinstationer finns vid norra och södra utfarterna av Horred på Rv41

Beredskap ladda ned broschyr inför larm från Ringhals: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271e738/1527849755498/Vid%20larm%20fr%C3%A5n%20k%C3%A4rnkraftverket%20Ringhals%20-%20g%C3%B6r%20s%C3%A5h%C3%A4r.pdf

Bibliotek finns centralt i Horred med ”mer-öppet”, tel 0320-217 765 – skaffa lånekort genom personalen

Bilservice finns på flertalet ställen i bygden

Bokningstaxi finns via Bilisten/Horredstrafiken, tel 0320-800 20

Boulebana finns mellan Horredshallen och Horreds IF:s fotbollsplan

Brevlåda för postande av försändelser finns på ett par ställen i bygden med tömning oftast kl 09.00 vardagar, men primärt utanför ICA Nära i Horred, med tömning kl 13.00 vardagar.  Sök var brevlåda finns på www.varligger.se och använd sökord ’brevlåda’ och ange valfri sökadress

Bussgods hämtas ut på Bil & Motor i Horred, tel 0320-806 35

Elnätet ägs och opereras av Varbergsortens Elkraft ek för utanför tätorten, medan Marks Energi AB levererar till Horred

Fiber Fiberutbyggnaden är färdigställd i tätorten genom kommunen, samt genom fiberföreningarna Väster om Viskan och Fiber för Istorp och Öxnevalla utanför tätorten

Folktandvård finns centralt i Horred, tel 010-44 19 721

Hallandstrafiken kör vardagar en daglig tur mellan Istorp och Varberg

Hjärtstartare finns på flertalet ställen i bygden se: http://hjartstartarregistret.se

Horredsbygdens byalag har öppen Facebooksida: https://www.facebook.com/Horredsbygden

Hundrastplats finns utefter Stationsvägen

Händer i Horred med omnejd är en öppen Facebookgrupp med lokala nyheter och information: https://www.facebook.com/groups/1559929464104499/

Idrottshallar finns i den kommunala skolan och i Horredshallen, med olika aktiviteter

Kommunal information och service finns samlat på http://mark.se och via tel 0320-217 000

Lekplatser finns framförallt i Horreds tätort

Närhälsan finns centralt i Horred, tel 010-473 39 33

Paketutlämning finns via Servicebutiken, tel 0320-800 20, för t ex Systembolaget, DHL och Schenker

Post och paket in- och utlämning, även ATG tillhandahålls av ICA Nära, tel 0320-180 10

Servicebutik med vardagssortiment av livsmedel och för utlämning av paket från DHL och Schenker och varor från Systembolaget finns centralt i Horred

Ute-gym finns i Horred vid gångstig ned mot sjön

Utomhusvarningssystem finns på två ställen i Horred för varningar relaterade till Ringhals kärnkraftverk.

Vårdcentral, se Närhälsan

Västtrafik trafikerar med buss mot Kungsbacka, Skene och Kinna, samt med tåg mellan Varberg och Borås. Tågsträckan renoverades 2021-2022. Ingen biljettförsäljning eller kontoladdning kan göras i bygden tyvärr. Kolla av information, tidtabeller och priser via Västtrafiks hemsida eller via app ToGo före resa!