Apoteksutlämning finns i ICA Nära i Horred, tel 0320-180 10

Badplats finns t.ex. vid lilla Horredssjön där Marks kommun har simskola under några sommarveckor varje år

Banktjänster Varbergs Sparbank är verksam i området genom Sparbanksstiftelsen och närmsta kontor ligger i Veddige. Bankomat finns dock i Horred vid ICA Nära

Bensinstationer finns vid norra och södra utfarterna av Horred på Rv41, samt centralt i Horred

Bibliotek finns i Horred med ”mer-öppet”, tel 0320-217 765

Bilservice finns på flertalet ställen i bygden

Bokningstaxi finns via Bilisten/Horredstrafiken, tel 0320-800 20

Boulebana finns mellan Horredshallen och Horreds IF:s Fotbollsplan

Bussgods hämtas ut på Bil & Motor i Horred, tel 0320-806 35

Elnätet ägs och opereras av Varbergsortens Elkraft ek för

Fiber Fiberutbyggnaden är färdigställd i tätorten samt i fiberföreningen Väster om Viskan, förläggning pågår i föreningen Fiber för Istorp och Öxnevalla

Folktandvård finns i Horred, tel 010-44 19 721

Hallandstrafiken kör vardagar en daglig tur mellan Istorp och Varberg

Hjärtstartare finns på flertalet ställen i bygden se: http://hjartstartarregistret.se

Hundrastplats finns utefter Stationsvägen

Idrottshallar finns i den kommunala skolan och i Horredshallen, med olika aktiviteter

Kommunal information och Service finns samlat på http://mark.se och via tel 0320-217 000

Lekplatser finns framförallt i Horreds tätort

Närhälsan finns i Horred, tel 010-473 39 33

Paketutlämning finns via Bilisten, tel 0320-800 20, DHL och Schenker

Post- och paketutlämning tillhandahålls av ICA Nära, tel 0320-180 10

Västtrafik trafikerar med buss mot Kungsbacka, Skene och Kinna, samt med tåg mellan Varberg och Borås. Ingen biljettförsäljning eller kontoladdning kan göras i bygden tyvärr