Apoteksutlämning finns i ICA Nära i Horred, tel: 0320-180 10

Badplats finns t.ex. vid lilla Horredssjön där Marks kommun har simskola under några sommarveckor varje år

Banktjänster Varbergssparbank är verksam i området genom Sparbanksstiftelsen och närmsa kontor ligger i Veddige, Bankomat finns dock i Horred vid ICA

Bensinstationer finns vid norra och södra utfarterna av Horred på Rv41. Samt centralt i Horred.

Bibliotek finns i Horred med ”mer-öppet”, tel 0320-217 765

Bilservice finns på flertalet ställen i bygden.

Bokningstaxi finns via Bilisten/Horredstrafiken, tel 0320-800 20

Boulebana finns mellan Horredshallen och Horreds IF:s Fotbollsplan

Bussgods hämtas ut på Bil & Motor i Horred, tel 0320-806 35

Elnätet ägs och opereras av Varbergsortens Elkraft

Fiber Fiberutbyggnaden är färdigställd i tätorten samt i fiberföreningen Väster om Viskan, projektering pågår i föreningen Fibisox

Folktandvård finns i Horred, tel 010-44 19 721

Postutlämning tillhandahålls av ICA Nära

Hallandstrafiken kör vardagar en daglig tur mellan Istorp och Varberg

Hjärtstartare finns på flertalet ställen i bygden se: http://hjartstartarregistret.se

Idrottshallar finns i den kommunala skolan och i Horredshallen, med olika aktiviteter Kommunal information och Service finns samlat på http://mark.se och via tel 0320-217 000

Lekplatser finns framförallt i Horreds tätort

Närhälsan finns i Horred, tel 010-47 33 39 33

Paketutlämning finns via Bilisten, tel 0320-800 20 DHL & Schenker