Om

Horredsbygdens byalag verkar för utveckling av bygden i linje med ändamålet beskrivet i stadgarna. De senaste åren har byalaget haft bostadsbyggande och centrumutveckling som fokusfrågor, samt kommunikationer – dvs möjlighet till att ta sig till och från bygden.

I övrigt bereds och hanteras frågor om bl a beredskap och återvinning, och en del mindre projekt och projektförberedelser pågår.

Byalaget fungerar som remissinstans – får yttra sig – i vissa frågor i kommunen och regionen.

Ärenden som byalaget har initierat och/eller drivit under senare år är grillplatser vid Lilla Horredssjön, renovering och bättre nyttjande av Horreds bibliotek, fiberutbyggnad i bygden, Återvändardag 2015, musikquiz i bygdegården – tillsammans med Horreds Bygdegårdsförening, skylt om mark vid Lida industriområde, och frågor kring kollektivtrafik i området.

Byalaget yttrar sig i frågor om hastighetsbegränsning i tätorten och hälsovård i kommunen.

Arbetet görs genom påverkansarbete, deltagande i olika organ, möten och sammankomster, insändare och intervjuer i media, och epost till, samt direkta samtal med, politiker och förvaltningar i kommunen och närområdet.

Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller möten i princip varje månad, och vem som helst i bygden kan deltaga aktivt. Möten hålls oftast i Horred bibliotek.