Påverka själv!

Vill du påverka utvecklingen i bygden? Vill du anmäla fel till kommunen?

Ring kommunens växel på 0320 21 70 00 för att anmäla fel eller påtala något. Växeln kan koppla dig vidare för direktkontakt med förvaltningar som har hand om den fråga som du vill lyfta.

 

Information kring att göra felanmälan dygnet runt vid problem i gator, med vatten osv:

https://www.mark.se/sjalvservice/e-tjanster/felanmalan-avfall-va-gata/

Där hittar du även telefonnummer att använda vid olika tider och dagar för akuta ärenden.

Länk nedan för att göra felanmälan till kommunen – följ sedan anvisningarna!

https://www.dedu.se/deduwebextern/markskommun/

 

För förslag och synpunkter digitalt till Marks kommun, använd formuläret via denna länk:

https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/sa-kan-du-paverka/synpunkter-felanmalan/

Du kan göra detta anonymt om du vill.

 

Medborgarförslag skickas till Marks kommunfullmäktige, se information om detta och mall att använda:

https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag/

 

Hör av dig till styrelsen i Horredsbygdens byalag via epost: info@hbygden.se