Påverka själv!

Vill du påverka utvecklingen i bygden? Vill du anmäla fel till kommunen?

Ring kommunens kontaktcenter på 0320 21 70 00 för att anmäla fel eller påtala något. Växeln kan koppla dig vidare för direktkontakt med förvaltningar som har hand om den fråga som du vill lyfta.

Information kring att göra felanmälan dygnet runt vid problem i gator, med vatten osv:

https://www.mark.se/sjalvservice2/e-tjanster/felanmalan-avfall-va-gata/

Där hittar du även telefonnummer att använda vid olika tider och dagar för akuta ärenden.

För förslag och synpunkter digitalt till Marks kommun, använd formuläret via denna adress:

https://www.mark.se/politik-och-organisation/politik/sa-kan-du-paverka/synpunkter-och-klagomal/

Från och med den 1 mars 2024 kan du lämna in ett e-förslag, som kallas för Markförslaget. Det här är Mark kommuns nya version av medborgarförslag. Markförslaget är till för alla som bor i Mark eller på annat sätt är nära kopplade till kommunen. Tanken är att ge dig och andra möjlighet att komma med idéer för att göra kommunen bättre och mer utvecklad. Det betyder att du också kan stödja andras förslag. Oavsett om du är folkbokförd, äger en fastighet eller driver ett företag, så kan du delta genom att skicka in eller stödja förslag. Detta inkluderar även barn, ungdomar och personer utan kommunal rösträtt. Du behöver e-legitimation för att kunna agera – om du inte har det, så kontakta kommunens kontaktcenter: 0320 21 70 00, mellan kl 08.00 – 16.00, eller maila: kontaktcenter@mark.se

Adress till Markförslaget: https://etjanster.mark.se/oversikt/overview/210

Hör av dig till styrelsen i Horredsbygdens byalag via epost: info@hbygden.se