Tillsammans för flyktingar från Ukraina (17)

Kriget i Ukraina fortsätter tyvärr, och invånare håller tappert stånd mot den angripande makten – både genom aktivt motstånd vid och bakom fronten, och andra håller stånd genom att upprätthålla samhällets funktioner och ett slags normalitet.

Till bygden kommer det fortfarande nya flyktingar från Ukraina – inte många sedan i vintras, men några. De får hjälp och stöd i den utsträckning de efterfrågar detta, och när Samordningsgruppen förklarar vad vi kan bistå med. Några ukrainare har flyttat inom kommunen, och får fortsatt hjälp med byråkrati mm, och några har flyttat ut ur kommunen. Ibland kan det hjälpa att komma ifrån ett konfliktområde ett tag för att vila ut och bygga upp styrka för motstånd igen. Samordningsgruppen har fortfarande kontakt med de flesta ukrainare som har bott i bygden, oavsett var de är numera.

Genom de medel som skickades in till gruppens verksamhet före jul 2023 har hela vintern och våren 2024 kunnat klaras utan problem – stort tack för detta! Liksom tidigare har medlen använts till varma kläder och skor, matingredienser när dagsersättningen inte förslår de sista dagarna i månadscykeln, mediciner, hygienartiklar, lokala kollektivtrafikresor osv. Medel, som oavkortat går till att stödja ukrainska flyktingar, förmedlas till Samordningsgruppen genom swish: 1233179256

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla fortsatt kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred