Öxnevalla

Öxnevalla är en kyrkby i Öxnevalla socken i Marks kommun. Socknen är belägen öster om Viskan och nordost om tätorten Horred vid riksväg 41, som går mellan Varberg och Borås. Öxnevalla socken ingick i Marks härad, och ingår sedan 1971 i Marks kommun och motsvarar från 2016 Öxnevalla distrikt.

Storkommunen Horred hade bildats 1952 av de tre socknarna i Istorps pastorat; Horred, Öxnevalla och Istorp, och Horreds kommun kom 1971 att ingå i Marks kommun.

Socknens areal är 45.91 kvadratkilometer, varav 38.86 är land. År 2000 fanns 405 invånare.

Här finns Öxnevalla kyrka som i sina äldsta delar härstammar från 1600-talet. En offerkista med tre lås härstammar från 1700-talet och står i koret.

Området är traditionell jordbruks- vävar- och träindustribygd, och numera erbjuds även ekoturism, ekohandel, konferens- och rekreationsmöjligheter. Jordbruksbygd och skog, blandat med vattendrag.

Näringsliv och föreningsliv är aktiva. Här finns bl a en fotbollsförening, IFK Öxnevalla, och en naturförskola, Karstorps naturförskola.