Vill du att Folktandvården ska finnas kvar i Horred?

  • Du som vill yttra dig i fråga om planerna för att avveckla Folktandvårdskliniken i Horred kan använda dessa adresser för meddelanden:

Ann-Charlotte Sundelin, direktör Folktandvården: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Kaarina Sundelin, produktionsdirektör hälso- och sjukvård: kaarina.sundelin@vgregion.se,

Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef primärvård och regionövergripande verksamheter: ann-sofi.isaksson@vgregion.se

Delregional nämnd södra: delregional.namnd.sodra@vgregion.se

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden: operativ.halsooch.sjukvardsnamnd@vgregion.se

  • Tala gärna om vad du tycker om detta för politiker i Marks kommun också: ks@mark.se