Insändare i Markbladet 15 maj: Folktandvården

Västra Götalandsregionen aviserade i smyg en avveckling av Folktandvården i Horred, när kliniken gick från att ha tre vardagar öppet per vecka, istället för fem, sedan ett tag tillbaka. Nu avser man ta steget fullt ut och avveckla kliniken. Kliniken försörjer hela södra delen av kommunen med Folktandvård utan att det finns alternativ som privattandvård. Kommuninvånare förväntas ta sig till andra delar inom kommungränsen – eller utanför, som det många gånger kan bli.

Hittills kan skolbarn vid behov ta sig själva till bokade tider på kliniken, därför att det är nära och inte innebär trafikfarliga situationer. Äldre kan ta sig till kliniken på samma sätt. Personalen känner patienterna, vilket innebär patientsäkerhet och bra uppföljning även vid längre behandlingar. För den som kommer en bit ifrån finns parkeringsmöjligheter, som samtidigt ger möjlighet till andra ärenden i Horred.

Har förslaget om avveckling belysts genom en barnkonsekvensanalys? Konsekvenser för ungdomar och äldre? Inget av detta redovisas.

Till vilken Folktandvårdsklinik som helst i kommunen skulle det bli en betydligt längre resväg för patienterna både i tid och i pengar – och medföra negativ miljöpåverkan – inte minst om patienter överförs från Horred till Sätila – som Horred bedrivs organisatoriskt med. Det blir mer eller mindre en dagsutflykt med kollektivtrafik, och stort arbetsbortfall för medföljande föräldrar till skolbarn, eller för egen del.

En smygavveckling har alltså redan inletts med färre öppetdagar per vecka, och många patienter refereras sedan i höstas till Sätila – och ofta de som behöver täta uppföljningar av behandlingar. Det blir dyra extrakostnader för patienterna!

Beslutsunderlaget framhåller att tandhälsan är så god i Horred att behovet av folktandvård inte längre är så stort. Det är positivt och ett gott betyg för personalen! Om personalen på kliniken i Horred varit så duktiga att lära ut god tandhygien, skall då Horredsbor med omnejd straffas för att de är så bra på att sköta den? Hur mycket sämre med t ex preventivvård kommer det att bli utan att ha kliniken nära? Detta verkar vara ett fall för en etiknämnd!

Redan nu är det svårt att få akuttider i Horred för befintliga patienter – om patienten inte accepterar att bli refererad till Sätila! Är det jämlik och tillgänglig patientvård?? De personer och familjer som flyttar in, och kommer att flytta in under flera år framöver, i nya bostäder i Horred – ska de direkt mötas av att kliniken läggs ned?

Är det önskvärt att en nedgång av patienttal kan redovisas, och en fortsatt avveckling av kliniker i kommunen kan minskas över tid? Underlag som visas inför beslut i Västra Götalandsregionen pekar enbart på negativa siffror och överväganden – det enda som anses vara positivt är att man avser att kliniken i Horred stängs ned.

Detta får inte ske!