Styrelsemöte 22 april

Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte idag den 22 april på annan plats än i biblioteket i Horred, då detta renoveras invändigt. Om du har idéer, förslag eller synpunkter på saker och ting i bygden som skulle bli bättre av att åtgärdas, så hör av dig till: info@hbygden.se