Styrelsemöte 29 september

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 29 september med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Aktuella ärenden är fortsatt bostadsbyggande, utveckling av bygden, utveckling av service och kommunikationer. Styrelsemöten hålls med respekt...

Återvändardagen

Vid ett möte igår, dit föreningar och företag i bygden bjudits in, beslöts att ställa in Återvändardagen 2020 på grund av rådande läge. Av respekt för normalt tidsintervall kommer Återvändardagen därmed att...

Styrelsemöte 30 mars

Styrelsen höll det första styrelsemöte för verksamhetsåret 2020 den 30 mars. Styrelsen valde att inte påkalla uppmärksamhet kring mötet i förväg på grund av möjliga smittorisker. Invånare uppmanas att hålla kontakt med...