Styrelsemöte

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 21 februari kl 18.00 i Horreds bibliotek. Punkter om årsmöte, bostadsbyggande och ärenden anmälda till nämnder i kommunen tas upp, samt andra frågor. Välkommen!

Socialt byggande

Den 18 november deltog några ur styrelsen i den nationella konferensen om socialt byggande i Floda. Detta var den andra gången denna konferens hölls – första gången var 2019 på Chalmers Tekniska...

Styrelsemöte den 20 oktober

Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 20 oktober kl 18.00 i Horreds bibliotek. Återkommande frågor om bostadsbyggande, trafik och kommunikationer, samt en del andra ärenden kommer att avhandlas/följas upp. Mötet genomfördes...