Styrelsemöte 29 september

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 29 september med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Aktuella ärenden är fortsatt bostadsbyggande, utveckling av bygden, utveckling av service och kommunikationer. Styrelsemöten hålls med respekt...