Möten

Årsmöte i Horredsbygdens byalag hölls som planerat och med ett fåtal invånare närvarande utöver styrelsen. Den 23 mars hölls konstituerande styrelsemöte och verksamhetsårets första ordinarie styrelsemöte. Introduktion av nyligen avslutade och pågående...

Styrelsemöte

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 21 februari kl 18.00 i Horreds bibliotek. Punkter om årsmöte, bostadsbyggande och ärenden anmälda till nämnder i kommunen tas upp, samt andra frågor. Välkommen!