Samordningsgruppen Horred

Gruppen etablerades 7 mars 2022 och är en grupp som aktiveras när det behövs genom extraordinära händelser, och vilar annars inaktiv. Gruppen är en operativ grupp som inte marknadsför de enskilda organisationerna, utan verkar som en enhet med gemensam målsättning. Gruppen koordinerar samarbete med frivilliga i bygden och Marks kommun – och med andra enheter vid behov.

Gruppen säkrar frivilligförsäkran av frivilliga i insatsen, och är en servicefunktion för frivilliga i bygden vid extraordinära händelser.

Fasta medlemmar är:

                           Horredsbygdens byalag

                           Horredsbygdens Rödakorsgrupp

                           Istorps pastorat i Svenska kyrkan

                           Lions i Mark

                           Mötesplatsen Horred/Staden på Berget

men beroende på händelse bjuds även andra aktörer in, såsom för 2022/3/4 års Ukrainaflyktingrespons lokalt:

Föreningen Tjernobylbarn i Horred

Kärngrupp i samordningen utgörs av två representanter från respektive medlem, som kan aktivera gruppen när det anses behövas.

Horredsbygdens byalag fungerar som fokuspunkt för administration och har öppnat ett specifikt bankkonto med Swish för Samordningsgruppens insamlingar – under revisionsuppdrag och enbart relaterat till avgränsade och lokala projekt. Den som vill stödja flyktingarbetet i bygden ombeds skänka pengar genom Swish: 1233179256