Istorp

Istorp är en kyrkby i Istorps socken i Marks kommun. Socknen är belägen öster om Viskan och öster om tätorten Horred vid riksväg 41, som går mellan Varberg och Borås. Istorp socken ingick tidigare i Marks härad, och storkommunen Horred bildades 1952 av de tre socknarna i Istorps pastorat; Horred, Öxnevalla och Istorp. Istorp ingår sedan 1971 i Marks kommun och motsvarar från 2016 Istorp distrikt.

Sockenkyrkan Istorps kyrka uppfördes troligen på medeltiden, och har byggts om och till flera gånger sedan dess. Nordväst om kyrkan finns ett bårhus som ursprungligen är ett benhus från 1400-talet.

Istorps församling har varit säte för kyrkoherden i pastoratet. Numera heter den kyrkliga enheten Istorps församling i Göteborgs stift.

Socknens areal är 45,8 kvadratkilometer varav 43.44 land. År 2000 fanns 486 invånare.

Mellan 1890 och 1957 fanns det en småskola i Istorp, lydande under Frölischka skolan, kallad Klockaregårdens småskola. Byggnaden uppfördes under sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal och var till en början klockargård, därav namnet. Byggnaden står kvar och är idag privatbostad.

Området är traditionell jordbruks- vävar- och träindustribygd. Näringsliv i form av mekanik och maskiner, transporter, ekoturism, ekohandel och rekreation. Jordbruksbygd och öppna landskap, och i Fävren finns det fint bad- och fiskevatten.