GPS-stölder

Polisen i Sjuhärad informerar om stölder av GPS-utrustning: Under den senaste tiden noteras en ökning gällande tillgrepp av GPS-utrustning från större maskiner såsom traktorer och grävmaskiner i Älvsborg. Även annan elektronisk hjälputrustning...

Årsmöte 21 juni

Horredsbygdens byalag håller årsmöte den 21 juni på boulebanan i Horred, nära Horreds IF gräsplan. Mötet börjar kl 19.00 – tag med egen stol och annat nödvändigt! Årsmötet hölls enligt kallelse, med...

Styrelsemöte 10 maj

Styrelsen för Horredsbygdens byalag höll möte den 10 maj, där uppföljningar med Trafikverket, olika byggare och kommunen rapporterades. Fråga kring hantering av lövfällning och annat trädgårdsavfall är aktuell inför kommande säsong i...