Biblioteket i Horred

Följande text finns på Marks kommuns hemsida https://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/bibliotek/horreds-bibliotek/ sedan 8 december 2022: Kultur- och fritidsförvaltningen vill ha en dialog med invånare i Horredsbygden kring placeringen av framtidens bibliotek i Horred. Under hösten...

Biljettpriserna ToR Varberg

Horredsbygdens byalag driver fortsatt påverkansarbete för att biljettpriserna på Viskadalsbanan till och från Varberg ska sänkas och bli mer resenärsvänliga. Insändare till närliggande media, skrivelser till kommunalråd och kommundirektören i Marks kommun,...

Sparbankshjärtat

Horredsbygdens byalag var en av många organisationer och föreningar som fick mottaga en gåva kallad Sparbankshjärtat av Sparbanksstiftelsen Varberg och Varbergs Sparbank den 12 oktober i Nöjeshallen, Arena Varberg. Givarna bjöd till...

Styrelsemöte

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 17 oktober med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Frågor om bostadsbyggande, kollektivtrafik, biblioteket, utveckling av centrum samt utmärkelse genom Sparbankshjärtat kommer att behandlas –...

Informationsblad

Styrelsen har tagit fram ett enkelt informationsblad som en välkomsthälsning till nyinflyttade i bygden. Tanken är att bladet kan delas ut vid inflyttning, för att vara en hjälp i att hitta rätt...