Biljettpriserna ToR Varberg

Horredsbygdens byalag driver fortsatt påverkansarbete för att biljettpriserna på Viskadalsbanan till och från Varberg ska sänkas och bli mer resenärsvänliga. Insändare till närliggande media, skrivelser till kommunalråd och kommundirektören i Marks kommun,...

Sparbankshjärtat

Horredsbygdens byalag var en av många organisationer och föreningar som fick mottaga en gåva kallad Sparbankshjärtat av Sparbanksstiftelsen Varberg och Varbergs Sparbank den 12 oktober i Nöjeshallen, Arena Varberg. Givarna bjöd till...

Styrelsemöte

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 17 oktober med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Frågor om bostadsbyggande, kollektivtrafik, biblioteket, utveckling av centrum samt utmärkelse genom Sparbankshjärtat kommer att behandlas –...

Informationsblad

Styrelsen har tagit fram ett enkelt informationsblad som en välkomsthälsning till nyinflyttade i bygden. Tanken är att bladet kan delas ut vid inflyttning, för att vara en hjälp i att hitta rätt...

Folkbiblioteket i Horred

Horredsbygdens byalag presenterade alla namnlistor som undertecknats av invånare och nyttjare av folkbiblioteket i Horred, vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 15 september. Listorna innehöll 569 namn som förordar att biblioteket får...

Biblioteket i Horred

Kultur- och fritidsnämnden i Marks kommun planerar att i september 2022 fatta beslut om att flytta biblioteket i Horred från nuvarande lokal i fastigheten på Helsjövägen 3, till den uttjänta gymnastiksalen på...

Styrelsemöte 1 augusti

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 1 augusti kl 18.00 i Horred bibliotek. Efter uppehåll under sommaren följs utestående frågor om bostadsbyggande, kommunikationer och annat upp. Nya förslag är välkomna. Välkommen...

Styrelsemöte 30 maj

Maj månads styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 30 maj i privat miljö. För kommentarer, förslag och frågor till styrelsen hänvisas denna gång till epostadress   info@hbygden.se Uppföljning av öppna ärenden står...