Biblioteket i Horred

Följande text finns på Marks kommuns hemsida https://www.mark.se/invanare/kultur-och-fritid/bibliotek/horreds-bibliotek/ sedan 8 december 2022:

Kultur- och fritidsförvaltningen vill ha en dialog med invånare i Horredsbygden kring placeringen av framtidens bibliotek i Horred.

Under hösten 2022 har förvaltningen träffat aktiva föreningar i kommundelen och nu finns det en möjlighet för dig som bor eller är verksam i Horredsbygden att tycka till.

Frågeformulär

Det är nu möjligt för dig att framföra dina åsikter via ett frågeformulär. Förvaltningen ser helst att du som svarar är skriven eller verksam i Horredsbygden, och frågar därför om namn och din anknytning till kommundelen. De personliga uppgifterna kommer att raderas under januari 2023 medan dina övriga svar kommer att sparas anonymt. Svara senast den 15 januari 2023.
Här finns en länk till frågeformuläret.

Bakgrund

Hyreskontraktet på lokalen där Horreds bibliotek ligger idag löper ut 31 december 2023. En oberoende undersökning har visat på fuktproblematik som behöver åtgärdas. Kommunens teknik- och serviceförvaltning har i uppdrag att dels se över möjligheterna att förlänga hyreskontraktet i kombination med att utreda de åtgärder som är nödvändiga, dels att undersöka alternativa lokaler. Ett alternativ som har utretts är att bygga om Sjöbyskolans gamla gymnastiksal till ett kombinerat folk- och skolbibliotek, en lösning som idag praktiseras i Sätila, Fritsla och Skene.

Observera att detta inte är en omröstning utan en möjlighet att framföra sina åsikter till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen kommer i sitt arbete med att se över lokalförsörjningsbehovet att ta del av de åsikter och förslag som framförs. 

Marks kommun behandlar dina personuppgifter för att kunna utföra sina kommunala uppdrag och följa rättsliga förpliktelser. Länk till mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter. 

Johan Lundbladh Verksamhetschef Kultur

Kajsa Åberg Enhetschef Bibliotek

58 Kommentarer on “Biblioteket i Horred

  1. levitra fosamax lawsuit Mr Milroy added that some mobile phone carriers had also been offering pre paid data plans, allowing consumers in these markets to limit their bills while using features such as email and mobile applications, which had also helped attract new customers priligy equivalent Cancer Epid Biomarkers Prev 2009; 18 2318 24

  2. dobutamine and hydrochlorothiazide both decrease serum potassium clomid online overnight In order to obtain the weight for age centiles, the data were modelled using the three parameter Box Cox power exponential distribution 78 and the centile growth curves smoothed using the cubic spline smoothing technique 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *