Kommentarer till Kultur- och fritidsförvaltningens text om biblioteket i Horred

Förvaltningen skriver att den vill ha en dialog med invånare i Horredsbygden om placering av ”framtidens bibliotek” i Horred. Så publiceras ett frågeformulär den 8 december på en sida på kommunens hemsida (som inlägg på byalagets hemsida den 13 december) som kräver flera klick att leta sig fram till – ingen publicering bland nyheter i kronologisk ordning på startsidan, eller på sidan om synpunkter till kommunen. Det är inte synligt eller användarvänligt.

Ett frågeformulär kan inte anses vara en dialog, utan det begär svar på ställda frågor, dvs en ensidig uppmaning till motparten att svara. Det finns ingen möjlighet i formuläret att helt fritt tillföra information eller synpunkter om den som svarar inte tar sig egna friheter. Det vore bra om möjligheter till riktig dialog presenteras av förvaltningen framöver.

Förvaltningen hänvisar till att det förts samtal med föreningar i Horredsbygden i ärendet under ”hösten 2022”. Det borde stå ”november 2022” för att vara riktigt.

Styrelsen i byalaget pekar också på sista stycket i texten från förvaltningen (här färgmarkerad):

Observera att svaren i frågeformuläret inte är en omröstning utan en möjlighet att framföra sina åsikter till kommunen. Teknik- och serviceförvaltningen kommer i sitt arbete med att se över lokalförsörjningsbehovet att ta del av de åsikter och förslag som framförs. 

Vi kan alla alltså bara framföra åsikter. Trots kommentarerna ovan uppmanar styrelsen invånare i Horredsbygden med omnejd – dvs uppmanar dem som har ärenden till bygden, bl a till biblioteket – att besvara formuläret inom föreskriven tid; 15 januari 2023. Ge lite tid till formuläret mellan firande med släkt och vänner: gå in på länken, svara på frågorna och skicka in det!

9 Kommentarer on “Kommentarer till Kultur- och fritidsförvaltningens text om biblioteket i Horred

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *