Sommartid, semestertid – hör av dig!

Styrelsen hade säsongens sista möte den 24 juni, med en mängd uppföljningar. Dessutom bestämdes att ha namnlistor i frågan om bibehållande av folktandvårdens klinik i Horred, och dessa läggs ut i flera lokaler i bygden samt på Facebook fram till den 18 augusti 2024.

Det går fortfarande att själv maila till Västra Götalandsregionen och till Marks kommun i denna fråga, enligt de adresser som publicerades den 15 maj. Gör det!

Kommer du på förslag, idéer och kommentarer till utveckling av bygden under sommaren, så hör av dig till: info@hbygden.se