Valborgsaktivitet

Under Hembygdsföreningens loppis inför Valborgsfirandet delade styrelsen ut fröpåsar med insektsbefrämjande frön till dem som stannande till och ville diskutera frågor som byalaget kan verka för. Många ville uppmuntra förekomst av insekter...

Hemberedskap

Har du koll på vad hemberedskap innebär? Det har säkert inte undgått någon att vår omvärld skakar. Horredsbygdens byalag har märkt att det finns många frågor och funderingar bland invånarna i bygden....

Möten

Årsmöte i Horredsbygdens byalag hölls som planerat och med ett fåtal invånare närvarande utöver styrelsen. Den 23 mars hölls konstituerande styrelsemöte och verksamhetsårets första ordinarie styrelsemöte. Introduktion av nyligen avslutade och pågående...