Tillsammans för flyktingar från Ukraina (8)

De ukrainska familjer som ”bor inneboende” i bygden, bor alltmer in sig i livet här. Barnen går i förskola och skolor, de vuxna deltar i svenskundervisning och alla lär sig alltmer svenska och om hur det fungerar i det svenska samhället. Insamlade kläder, skor, leksaker och annat används och gör stor nytta. Insamlade medel genom olika evenemang i bygden och från privatpersoner, har underlättat att alla ukrainska familjer kunnat utrustas med begagnade cyklar och nya cykelhjälmar. Familjerna är nyfikna på den nya miljön i vårvädret, och deltar gärna i olika evenemang och vill gärna ha kontakt med oss som lever här. Tillsammans i bygden möjliggör vi alla ett värdigt mottagande.

Samordningsgruppen fokuserar nu bland annat på jobbsökande för de vuxna. Kompetenser i form av lastbilskörning, brunnsborrning, jordbruksarbete, tryckeriarbete, snickeri, målning, kock och drift av affärsverksamhet mm finns. Erbjudanden om olika arbetsmöjligheter i bygden, kortfristiga som mer långsiktiga, kan anmälas till Eva Andrée 0701509335. Det är öppet för alla förslag, så länge som de är reguljära, och Samordningsgruppen bistår gärna i pragmatiska lösningar. Se gärna Skatteverkets information:https://www.skatteverket.se/foretag/internationellt/informationforforetagmedanledningavsituationeniukraina.4.1657ce2817f5a993c3a7f86.html

För att kunna ta sig till arbetsplatser som ligger på lite håll och där arbetsdagen kanske börjar innan kollektivtrafiken fungerar, behövs ofta eget transportmedel i form av bil. Finns det bättre begagnade bilar att köpa i bygden? Maila till info@hbygden.se

Tyvärr finns inget slut på konflikten i Ukraina i sikte. Därför kan det bli så att fler individer ändå söker sig bort från konflikten. Vid spontanankomst av flyktingar från Ukraina till bygden, ta kontakt med Samordningsgruppen för hjälp och stöd direkt: Ingrid Brelind 0705880784, Harriet Hägg 0704242403 eller Hasse Andersson 0724435647.

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions  §  Mötesplatsen Horred/Staden på berget