Styrelsemöte 1 augusti

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 1 augusti kl 18.00 i Horred bibliotek. Efter uppehåll under sommaren följs utestående frågor om bostadsbyggande, kommunikationer och annat upp. Nya förslag är välkomna. Välkommen...