Biblioteket i Horred

Kultur- och fritidsnämnden i Marks kommun planerar att i september 2022 fatta beslut om att flytta biblioteket i Horred från nuvarande lokal i fastigheten på Helsjövägen 3, till den uttjänta gymnastiksalen på Sjöbyskolan.

Utöver att försvåra för biblioteksbesökare att samordna sina ärenden i nuvarande tätortscentrum, så kan elever i så fall utsättas för en ström av okända som skulle frekventera skolområdet, och även kunna utsättas för säkerhetsrisker, och det blir utökad biltrafik vid skolan.

En säkerhetsfråga kunde det även bli för biblioteksbesökare, som på egen hand skulle låna eller/och returnera böcker och annat, och för personal långt från annan verksamhet vid olika tidpunkter.

Horredsbygdens byalag fick på omvägar information om denna planering, och vill ge alla invånare möjlighet att tycka till om den föreslagna flytten. Maila gärna Kultur- och fritidsnämnden; kfn@mark.se  och skriv kort vad du tycker, och skriv gärna också under protestlistorna som finns på Horredtrafiken, Mötesplatsen och biblioteket! Ambulerande företrädare för byalaget kommer att finnas då och då med listor för underskrifter i centrum, och också vid olika evenemang.

Byalaget kommer att agera på olika sätt för att biblioteket ska finnas kvar i nuvarande fina lokaler, men behöver även din röst för detta!