Folkbiblioteket i Horred

Horredsbygdens byalag presenterade alla namnlistor som undertecknats av invånare och nyttjare av folkbiblioteket i Horred, vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 15 september. Listorna innehöll 569 namn som förordar att biblioteket får...