Biblioteket i Horred

Kultur- och fritidsnämnden i Marks kommun planerar att i september 2022 fatta beslut om att flytta biblioteket i Horred från nuvarande lokal i fastigheten på Helsjövägen 3, till den uttjänta gymnastiksalen på...