Tillsammans för flyktingar från Ukraina (9)

De ukrainska familjer som ”bor inneboende” i bygden, har etablerat sig väl. Barnen går i förskola och skolor, de vuxna männen arbetar heltid och kvinnorna är arbetssökande. Kvinnorna tränar svenska och tar reda på hur det fungerar i det svenska samhället. Insamlade kläder, skor, leksaker och annat används och gör stor nytta. Insamlade medel genom olika evenemang i bygden och från privatpersoner har underlättat övergångar från vår till sommar, från sommar till höst.

Familjerna deltar gärna i olika evenemang och vill gärna ha kontakt med oss som lever här. Tillsammans i bygden möjliggör vi alla ett värdigt mottagande.

Under sommaren genomfördes två utflykter med familjerna; till Varbergs fästning med omgivningar, samt till Äskhults by och Tjolöholms slott. Vid båda tillfällena ingick picknick och olika aktiviteter. Utflykterna sponsrades av Ukrainakommittén inom Lions i Mark, samt av Horredtrafiken – ett stort tack för detta!

En av familjerna hälsar: ”Tack så mycket för utflykterna, vi gillade det verkligen. Vi har aldrig träffat så snälla människor.” En annan familj hälsar: ”Vi vill tacka alla invånare i Horred(sbygden) för deras hjälp. Det var väldigt svårt och skrämmande för vår familj, vi var oroliga för våra liv. Men ni har alla ingjutit hopp och ljus i våra hjärtan, hjälpt materiellt och andligt. Ni är snälla, uppriktiga och världens bästa människor. Tack!!!!!!”

Tyvärr finns inget slut på konflikten i Ukraina i sikte. Därför kan det bli så att fler individer ändå söker sig bort från konflikten. Vid spontanankomst av flyktingar från Ukraina till bygden, ta kontakt med Samordningsgruppen för hjälp och stöd direkt: Ingrid Brelind 0705880784, Harriet Hägg 0704242403 eller Hasse Andersson 0724435647.

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions  §  Mötesplatsen Horred/Staden på berget

258 Kommentarer on “Tillsammans för flyktingar från Ukraina (9)

Comments are closed.