Folkbiblioteket i Horred

Horredsbygdens byalag presenterade alla namnlistor som undertecknats av invånare och nyttjare av folkbiblioteket i Horred, vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 15 september.

Listorna innehöll 569 namn som förordar att biblioteket får vara kvar i nuvarande lokaler. Vid nämndmötet bromsades ärendet upp och mötet efterfrågade bättre underlag för att kunna ta ställning till hela frågan. Byalaget förutsätter att politikerna lyssnar på invånarna och till slut avslår förslaget om flytt av biblioteket. Till dess fortsätter byalaget att bevaka frågan.