Styrelsemöte 18 mars

Den nya styrelsen för Horredsbygdens byalag håller sammanträde den 18 mars kl 19.00 i biblioteket i Horred. Alla är välkomna med frågor, idéer och synpunkter – eller maila dessa till: info@hbygden.se