Eksätersparken

Sedan studenter från Chalmers Tekniska Högskola under 2022 genomförde ett projektarbete i samverkan med Horredsbygdens byalag om Eksätersområdet i Horred, har flera steg tagits. Projektarbetet gav en vision om hur området kunde...