Eksätersparken

Sedan studenter från Chalmers Tekniska Högskola under 2022 genomförde ett projektarbete i samverkan med Horredsbygdens byalag om Eksätersområdet i Horred, har flera steg tagits. Projektarbetet gav en vision om hur området kunde bli en park med aktiviteter som kunde knytas till tidigare verksamhet i området. Byalaget bjöd invånare till stormöte i mars 2023 för att diskutera möjligheter, och har därefter följt upp frågan med Marks kommun för tydliggörande av ansvar mm.

Kommunen har lyft fram att huvudmannaskapet för Eksätersparken är enskilt, och att en gemensamhetsanläggning behöver registreras för att kunna anlägga och bedriva någon verksamhet. Detta skulle kosta pengar långt innan något ens kunde genomföras. Byalaget menar därför att förväntningarna bör skruvas ned, och fokus bör ligga på att få området tillgängligt genom att röjas. Byalaget kommer att verka för detta. Har du förslag på annan hantering, så hör av dig till styrelsen!