Insändare 7 februari 2024 i Markbladet

Etapp 2 – ja, tack!

Vid det sista mötet för förra året i Bygg- och miljönämnden underströk nämnden vikten av att detaljplanen för Horred, Stommen etapp 2, omgående startar upp igen och att arbetet med denna bedrivs skyndsamt. Tidsplan för arbetet ska enligt beslut vid mötet redovisas vid nämndens nästa möte, den 8 februari 2024 – denna vecka.

Byalaget ser fram emot denna redovisning och att arbetet framöver också bedrivs skyndsamt. Alla pusselbitar som driver utvecklingen framåt i bygden behövs för att ge underlag för överblickar inför viktiga helhetsbeslut. Detta gäller t ex planering av kommunal infrastruktur: VA-ärenden, gator och dagvattenhantering; kommunal service: t ex antal platser i förskolor och skolor i närområdet; övrig service och övriga verksamheter i bygden.  Och det handlar om både etapp 1 och etapp 2!

Arbetet med detaljplan för etapp 2 av Stommen i Horred måste fortsätta omgående och får inte fördröjas. Processen med bostadsbyggande i detta område har redan försenats i många år, och kan inte vänta längre.

Alla delar av kommunen behöver utveckling, och utveckling i alla delar av kommunen gynnar kommunen.