Årsmöte 2024

Invånare i bygden kallas till årsmöte i Horredsbygdens byalag den 11 mars 2024 kl 19.00 i biblioteket i Horred. Alla är välkomna!

Vet du att

  • som boende i Horredsbygden är du del i ett byalag som kan och bör påverka bygdens utveckling. Påverkansarbete pågår löpande för bl a bostadsbyggande och centrumutveckling i Horred, och för andra frågor
  • det är välkommet att diskutera hur arbetet kan gå vidare med alla viktiga frågor som påverkar alla i bygden
  • din röst är viktig då styrelsen för byalaget väljs vid årsmötet