Styrelsemöte

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 17 oktober med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Frågor om bostadsbyggande, kollektivtrafik, biblioteket, utveckling av centrum samt utmärkelse genom Sparbankshjärtat kommer att behandlas – och även annat.

Välkommen att lyssna och delta!