Informationsblad

Styrelsen har tagit fram ett enkelt informationsblad som en välkomsthälsning till nyinflyttade i bygden. Tanken är att bladet kan delas ut vid inflyttning, för att vara en hjälp i att hitta rätt...