Eksätersparken

Sedan studenter från Chalmers Tekniska Högskola under 2022 genomförde ett projektarbete i samverkan med Horredsbygdens byalag om Eksätersområdet i Horred, har flera steg tagits. Projektarbetet gav en vision om hur området kunde...

Förskolor i bygden

Samverkan mellan Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor och byalaget har etablerats från januari 2024, genom att byalaget agerar gemensamt med Intressegruppen i olika sammanhang, men även att byalaget agerar självständigt – allt för...