Förskolor i bygden

Samverkan mellan Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor och byalaget har etablerats från januari 2024, genom att byalaget agerar gemensamt med Intressegruppen i olika sammanhang, men även att byalaget agerar självständigt – allt för att säkra förskoleplatser i bygden.

Den gemensamma målsättningen är att det ska finnas tillräckligt med förskoleplatser i bygden för att erbjuda alla barn i förskoleålder möjlighet till förskola i närområdet. Platser ska erbjudas i närhet till bostaden, och förbereda för skolgång i samma närhet.