Styrelsemöte 11 januari

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte den 11 januari 2024 klockan 18.00 i biblioteket i Horred. Ett antal uppföljningar kommer att göras, och nya frågor tas upp – allt för bygdens utveckling.

Har du funderingar eller/och förslag: kom till mötet eller maila till: info@hbygden.se

Välkommen!