Förskolor i bygden

Samverkan mellan Intressegruppen för Horredsbygdens förskolor och byalaget har etablerats från januari 2024, genom att byalaget agerar gemensamt med Intressegruppen i olika sammanhang, men även att byalaget agerar självständigt – allt för...