Tillsammans för flyktingar från Ukraina (16)

Stort tack för den generositet som invånare, organisationer och företag i bygden visat gentemot de ukrainska flyktingar som vistas i bygden och de som vistats i bygden men som nu bor på annan ort i kommunen, under hela året 2023 och inte minst nu före jul. Samordningsgruppens aktiva tackar ödmjukast och lovar att medlen kommer att användas för livsnödvändiga behov; varma kläder och skor, matingredienser när dagsersättningen inte förslår de sista dagarna i månadscykeln, mediciner, hygienartiklar osv.

Stort tack även till Majblomman och Röda korset som ger direkta stöd till barnen genom julklappar och till de vuxna genom matcheckar för egna inköp av ingredienser till ukrainsk julmat.

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla fortsatt kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred