Tillsammans för flyktingar från Ukraina (15)

De ukrainska flyktingar som kom till bygden i somras deltar samtliga i SFI och i skola. De tycker att det är kallt, men trivs annars bra. De ukrainska flyktingar som kom till bygden förra året har anställningar, och klarar sig i mångt och mycket själva – med bara visst stöd av gruppen. Några flyktingar har vistats i bygden enbart kortfristigt, och har sedan återvänt till Ukraina eller flyttat till annat land.

En ukrainsk barnfamilj, fem personer, har nyss anlänt till bygden och ska börja finna sig tillrätta. Gruppen stöder med information och fyller specifika behov.

Flyktingars ekonomiska situation genom Migrationsverket står fast: endast max 71 kronor om dagen för vuxen och max 50 kronor för barn. För dem som inte har annan inkomst är vardagen svår, och de behöver stöd på olika sätt med t ex myndighetskontakter och livsnödvändigheter.

För detta behövs vilja, kunskap, tid och pengar. Samordningsgruppens kassa är skral, och skulle verkligen behöva tillskott av dig som kan undvara en summa oavsett storlek. Den som vill stödja hjälpen till flyktingarna i bygden under vinter och jul ombeds skänka pengar genom Swish: 1233179256 som används till inköp av matvaror, hygienartiklar mm till flyktinghushållen från Ukraina tills de klarar sig själva, alternativt lämnar bygden. Bidrag till hjälpen söks från annat håll när det går. Eventuella resterande medel vid gruppens avveckling går till Röda Korsets insamling för Ukraina.

Vid spontanankomst av flyktingar från Ukraina till bygden, kontakta: Ingrid Brelind 0705880784, Harriet Hägg 0704242403 eller Hasse Andersson 0724435647 för hjälp.

Samordningsgruppen Horred hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §    Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred