Tillsammans för flyktingar från Ukraina (2)

Samordningsgruppen Horred, med sex organisationer i bygden, hade ikväll sitt andra samordningsmöte inför att förbereda lokalt mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta andra meddelande till alla invånare i bygden innehåller mer operativ information.

På lördag, den 19 mars kl 10.00 till 14.00 i ”bankhuset” i Horred; ingången på gaveln mot Rv41

  • mottas kläder för kvinnor – hela, rena och sorterade i storlekar i var sin påse. Barnkläder – hela, rena och sorterade i storlekar i var sin påse. Notera gärna klädstorlek på varje påse. Det behövs kläder för den årstid som är nu och under våren.
  • mottas skorhela, rena och inte för nötta, lämpliga för kvinnor och barn i olika åldrar och fot-storlekar
  • mottas leksaker för olika åldrar
  • mottas sängkläder och handdukarhela och rena

Dessutom mottas från och med nu och när som helst medel för inköp av hygienartiklar, konsumtionsvaror och annat till boenden i bygden genom swish: 1233179256

Insamlingskontot kommer enbart att användas för kostnader relaterade till nuvarande flyktingmottagning i bygden, är registrerat av Horredsbygdens byalag och står under revisorsuppdrag. Om det finns medel kvar efter att aktiviteterna avslutas tillförs kvarstående medel Röda Korsets insamling för Ukraina.

Ett nätverk av kontaktfamiljer för att stötta flyktingar från Ukraina behöver etableras, för kontakt, lek för barnen, språkträning och samhällsintroduktion – om du är intresserad, så hör av dig till: Marita Sternfeldt 070 6432388

För att erbjuda boende för flyktingar från Ukraina gäller följande: den som vill erbjuda en längre tids boende ska denna möjlighet anmälas till Arbetsmarknadscentralen i Marks kommun, som samordnar alla privata boendemöjligheter i kommunen, och framför allt till flyktingar som registrerat sig via Migrationsverket. Det är fördelaktigt om boenden finns i närhet av samhällsservice, t ex busshållplatser. Boenden under andrahandskontrakt, endast för kort tid och enstaka rum undanbeds. Anmäl via: arbetsmarknadscenter@mark.se

Akut boende i t ex rum kan däremot koordineras i bygden genom samordningsgruppen för akuta behov och för flyktingar som ännu inte registrerat sig via Migrationsverket. Hör av dig till: Fredrik Borglin 073 0277906

Observera att du kan bli kontaktad för att med kort varsel öppna upp det erbjudna boendet.

Samordningsgruppen hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred

3 Kommentarer on “Tillsammans för flyktingar från Ukraina (2)

Comments are closed.