Möten

Årsmöte i Horredsbygdens byalag hölls som planerat och med ett fåtal invånare närvarande utöver styrelsen. Den 23 mars hölls konstituerande styrelsemöte och verksamhetsårets första ordinarie styrelsemöte. Introduktion av nyligen avslutade och pågående...