Tillsammans för flyktingar från Ukraina (5)

Familjer som flytt konflikten i Ukraina kommer till bygden för återhämtning och ett nytt steg i livet. Många av de som kommer hit är välutbildade och söker arbete där de kan göra skillnad, och som ger förutsättningar för att kunna stå på egna ben i samhället.

Näringslivet i Horredsbygden – vad kan ni erbjuda? Det kan handla om allt från enklare till mer avancerade arbeten. Anmäl möjliga jobb till Arbetsmarknadscentrum i Marks kommun, till verksamhetsutvecklare företag Pia Kittilä Andersson genom pia.kittilaandersson@mark.se eller direkt till arbetsmarknadscenter@mark.se  Så blir det ett samtal om matchning och lösningar för anställning.

Vid spontanankomst av flyktingar från Ukraina till bygden, ta kontakt med Samordningsgruppen för hjälp och stöd direkt: Ingrid Brelind 0705880784, Harriet Hägg 0704242403 eller Hasse Andersson 0724435647.

Ingen insamling av kläder mm pågår nu, och vi hör av oss om något skulle behövas framöver, men medel tas fortfarande emot till Samordningsgruppen genom swish: 1233179256  Medlen används nu för inköp av mat, hygien och annat som de anlända ukrainarna behöver. Resterande medel, när aktiviteterna avslutas i bygden, går till Röda Korsets insamling för Ukraina.

Samordningsgruppen hoppas att vi alla kan bidra på olika sätt till att underlätta tiden i bygden för dem som tvingats att fly krigszonerna i Ukraina, och att vi gör det tillsammans i bygden.

Föreningen Tjernobylbarn i Horred  §  Horredsbygdens byalag  §  Horredsbygdens Rödakorsgrupp  §   Istorps pastorat i Svenska kyrkan  §  Lions Club Horred  §  Mötesplatsen Horred