Styrelsemöte 25 november

Horredsbygdens byalag håller styrelsemöte den 25 november med start kl 18.00 – men eftersom Horreds bibliotek är stängt för all offentlig verksamhet, så är det ännu inte klart var mötet kommer att hållas eller om det måste hållas digitalt.

Frågor som kommer att följas upp är gång- och cykelvägar, bostadsbyggande, förslag om odlingslotter mm. Byalaget kommer även att svara på ett samråd i Marks kommun om tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Hör gärna av dig med synpunkter: info@hbygden.se

Mötet hölls i Horreds församlingshem, och innehöll mest avstämning och uppföljning av existerande ärenden för byalaget. Förslag om odlingslotter i Horred skall omgående skickas till Plan- och byggnadsnämnden för beslut.

Inget styrelsemöte kommer att hållas under december månad 2020, men styrelsen uppmuntrar till kontakt via mail: info@hbygden.se

242 Kommentarer on “Styrelsemöte 25 november

Comments are closed.