Trygghetsundersökning 2020

Trygghetsundersökningen är en jättebra möjlighet för Markborna att vara med och påverka de beslut som kommun och polis fattar framåt i tiden, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare i Marks kommun. Syftet med Trygghetsundersökningen är att vi och Polisen ska få veta mer hur medborgarna upplever tryggheten i Mark, där de bor.

Trygghetsundersökningen görs av Polisen tillsammans med alla kommuner i Sjuhärad. Det är andra året som undersökningen görs.

Alla Markbor i alla åldrar kan delta. Du som svarar gör det anonymt.

Länk till mer information och undersökningen: https://www.mark.se/invanare/saker-kommun/trygghetsundersokning-2020/