Styrelsemöte 28 oktober

Styrelsen i Horredsbygdens byalag håller möte i Horreds bibliotek den 28 oktober med start kl 18.00. Ärenden som tas upp är bl a bostadsbyggande i bygden, lokal utveckling och destinationsutveckling. Alla som deltar påbuds att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mötet diskuterade framför allt bostadsbyggande, som nu börjar skjuta fart i tätorten, utveckling av verksamheter och aktiviteter i centrum och olika presentation för attraktivitet i bygden.