Styrelsemöte 7 april

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hölls den 7 april, och följde mest upp utestående ärenden, men även rapporter om remissvar om bl a Målbild Kinna centrum, Avfallsplan 2021-2030 och kommande utvecklingsstrategi för Leader...

Årsmöte 2021

Horredsbygdens byalag håller vanligen årsmöte i mars varje år. Men under 2021 ges inte förutsättningar för att genomföra årsmöte på rimligt sätt under mars månad, så mötet skjuts upp till senare i...

Intresse av hyreslägenhet?

Den som letar hyreslägenhet i Horredsbygden kan höra av sig till Riksbyggen för intresseanmälan till de lägenheter som byggs för tillfället på Loftgårdsvägen i Horred. Här finns information, bilder, visningar, kostnadsinformation och...

Trygghetsundersökning 2020

Trygghetsundersökningen är en jättebra möjlighet för Markborna att vara med och påverka de beslut som kommun och polis fattar framåt i tiden, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare i Marks kommun. Syftet med Trygghetsundersökningen...