Enkät 2020

Tiden för inlämnande av enkäten som delades ut tillsammans med Markbladet den 8 januari har förlängts – lämna in svaren i entrén på ICA i Horred eller på Horreds bibliotek senast under...

Styrelsemöte 22 januari

Årets första styrelsemöte hålls den 22 januari från kl 18.00 i Horreds bibliotek. Utöver uppföljning av tidigare frågor kommer påbörjad sammanställning av Enkät 2020 att diskuteras. Mötet är öppet för alla invånare...

Enkät 2020

För att fortsatt kunna agera på invånares behov och önskemål genomför Horredsbygdens byalag en enkät i januari 2020. Enkäten delas ut till alla hushåll i bygden, och går även att ladda ned...

Styrelsemöte 18 december

Kalenderåret avslutas med styrelsemöte den 18 december, som föregås av jullunch på Helsjöns folkhögskola där även mötet kommer att hållas. Detta möte hålls alltså dagtid för ovanlighetens skull. Uppföljning av utestående ärenden...

Styrelsemöte 20 november

Styrelsemöte i Horredsbygdens byalag hålls den 20 november med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Alla intresserade är välkomna. Före ordinarie möte välkomnades Pontus Johansson, ordförande i Plan- och byggnadsnämnden i Marks...

På P4 Sjuhärad

Horredsbygdens byalag intervjuas på plats i Sundholmen av P4 Sjuhärad om plankorsningar vid Horred. Inslaget blev kort och inte alla synpunkter och svar av Harriet och Eva kom med. Lyssna: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=7335505