Återvändardagen 2020…?

Härmed bjuder Horredsbygdens byalag in till ett möte för att diskutera arrangemanget Återvändardagen. Mötet kommer gemensamt att diskutera och besluta om Återvändardagen skall arrangeras under 2020 – och i så fall när – och hur detta arrangemang i så fall bör planeras och genomföras.

Återvändardagen har varit en möjlighet att gemensamt visa upp vad bygden har att erbjuda i former av aktiviteter och näringar, och ett tillfälle för utflyttade att återknyta kontakten med tidigare erfarenheter. Ett tidigare beslut hänvisar till att arrangemanget bör hållas var femte år, och senast hölls det år 2015.

Mötet hålls den 25 februari med start kl 19.00 i Horreds bibliotek, och beräknas inte ta längre tid än en timma då det är ett övergripande möte, och inte ett planeringsmöte. Så, för bygdens bästa; kom till detta möte!

Anmäl senast den 21 februari till Åke 0705980383 eller Ingrid 0705880784 att du kommer till mötet den 25 februari.

Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *