Styrelsemöte 24 februari

Styrelsemöte hålls måndagen den 24 februari med start kl 18.00 i Horreds bibliotek. Frågor från tidigare möten följs upp och medborgardialog om trygghet i samhället planeras.

Mötet diskuterades mest frågor kring bostadsbyggande och kollektivtrafik. Dessutom togs en fråga som inkommit från Marks kommun om trygghet i närområdet upp, och mötet föreslog att denna information gärna genomförs i Horred. Möte om Återvändardagen skall hållas den 25 februari för beslut och – i positivt utfall – planering.